Projekt badawczo-rozwojowy

Projekt: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej w skali świata usługi cyfrowej analizy pyłkowej miodów z wykorzystaniem technologii opartych na automatyzacji i sztucznej inteligencji do zastosowania w sektorze produkcji żywności funkcjonalnej wybranego w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu

Celem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie innowacja produktowa na skalę światową w postaci systemu cyfrowej analizy pyłkowej miodu bazującego na najnowocześniejszych rozwiązaniach w zakresie sztucznej inteligencji (w tym w szczególności autorską architekturę sztucznych sieci neuronowych). Rezultat będzie komercjalizowany w formie cyfrowego systemu dostępnego w formie usługi SaaS (Software as Service) poprzez przeglądarkę internetową lub poprzez technologię API, dzięki czemu możliwa będzie automatyzacja procesu przekazywania materiałów do systemu a także możliwość otrzymywania wyników w czasie rzeczywistym. Co więcej, mechanizmy związane z procesem analizy pyłkowej miodów w oparciu o procesy poznawcze, analityczne i klasyfikacyjne przy wykorzystaniu mechanizmów uczenia maszynowego będą stanowiły istotną nowość w dotychczasowym stanie technologicznym, przyczyniając się do istotnego rozwoju obszaru badań jakości miodów. Bezpośrednim odbiorcą rezultatu będą osoby działające w łańcuchu produkcji miodu oraz innych produktów pszczelich, w głównej mierze: producenci miodu (tj. pszczelarze indywidualni), przetwórcy miodu, miodowe firmy brokerskie, laboratoria, producenci i dystrybutorzy dodatków specjalistycznych służących do utrzymania gospodarki pasiecznej, czy producenci maszyn i urządzeń dla pszczelarstwa i przetworów.

Wartość dofinansowania: 4.492.366,26 PLN

Wartość projektu: 5.688.813,15 PLN

Zapytanie ofertowe nr 1/NCBR/2024

 

AI Technika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na prace związane z przygotowaniem preparatu mikroskopowego z próbek miodów wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych pod względem fizyko-chemicznym, na potrzeby projektu pt. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej w skali świata usługi cyfrowej analizy pyłkowej miodów z wykorzystaniem technologii opartych na automatyzacji i sztucznej inteligencji do zastosowania w sektorze produkcji żywności funkcjonalnej finansowanego w ramach rządowego programu badań naukowych i prac rozwojowych: Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.