Medycyna spersonalizowana

Si labo to nowa jakość w diagnostyce.

Medycyna spersonalizowana to medycyna „szyta” na miarę, indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego potrzeb i kondycji, tak by osiągnąć zamierzony cel terapeutyczny przy minimalnych obciążeniach dla organizmu.

Obecnie to także bardzo droga terapia, niedostępna powszechnie, zarezerwowana dla określonych jednostek chorobowych, jednak bardzo skuteczna wszędzie tam, gdzie jest stosowana.

Działające oprogramowanie w formie usługi (SaaS)

Specjalistyczne urządzenie dla lekarzy

Praca 24h / 7 dni w tygodniu

Terapia celowana

Zaawansowana technologia analityczna.

Realizowany projekt opiera się na znanej i dostępnej metodzie oceny cytologicznej, tj. analizie komórek występujących na powierzchni błony śluzowej. Dostępność materiału do badań, brak inwazyjności przy jego pobieraniu stanowią kluczowy element dla bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Ze względu na zaawansowaną technologię analizy obrazu, algorytmy sztucznej inteligencji, sieci neuronalnych, technologii deep learning istnieje szansa na identyfikację innych wzorów komórkowych, występowania „osobliwości” w zarejestrowanych obrazach, które obecnie są poza możliwościami rejestracji oka ludzkiego podczas klasycznego, rutynowego badania.

Wykorzystanie wiedzy płynącej z analizy cyfrowej w połączeniu z obrazem klinicznym przebiegu choroby u pacjenta wykracza obecnie daleko poza to co oceniamy jako standard – to przyszłość diagnostyki i szansa na włączanie nowoczesności teraz.

Nowe możliwości

Analiza w kilka sekund.

Dzięki możliwości szybkiego przygotowania wymazu cytologicznego (jednorazowy zestaw diagnostyczny) oraz rejestracji cyfrowej obrazu, interpretacja uzyskanego materiału odbywa się automatycznie, uzyskując odpowiedź w ciągu sekund. Si-labo to narzędzie analityczne działające w oparciu o narzędzia sztucznej inteligencji w analizie obrazów cytologicznych pozwalające na predykcję typów procesów zapalnych błony śluzowej nosa wskazując na możliwe kierunki terapii.